financemanagement financiering treasury

Ad van der Plas

Integer betrouwbaar financieel professional

huur de expertise van een financieel professional alléén voor de periode dat je die nodig hebt.

Je bedrijf groeit, je gaat reorganiseren of uitbreiden op buitenlandse markten. Nieuwe of aanvullende financieringscapaciteit is wenselijk.

• Sluit de financieringsstructuur aan bij het strategisch plan ?
• Beschik je over voldoende financiële middelen ?
• Is er voldoende sturing op het werkkapitaal ?
• Is er een eenduidig treasury beleid vastgelegd ?
• Is het credit management proces optimaal ingericht ?
• Hoe voorkom je onverwachte verliezen op buitenlandse valuta ?
• Hoe zet je een beheersbare structuur op van het betalingsverkeer ?
• Hoe richt je de administratie processen effectief, efficiënt en eenvoudig in ?
• Welke management informatie is nodig om in control te blijven ?
• Is de bestaande pensioenovereenkomst nog up-to-date ?

Als dit vragen zijn die je bezighouden dan kan ik je hierover adviseren of je ondersteunen als interim manager.

Werkwijze

Klik hier voor het telefoonnummer

ad@succesmkb.nl

Klik hier voor contactgegevens

Treasurer, Controller, Finance, Credit, Insurance

Treasurer, Controller, Finance Manager, Credit Manager, Financieel Directeur, Insurance Manager

Werkkapitaal, Cash Flow, AO&IC, Derivaten, Financiering, Cash Management, Reorganisatie, Bankrelaties, Credit Management, SEPA, Verzekeringen, Valuta- Renterisico, Kredietverzekering, Pensioenen.

Specifieke ervaring :
• Concern Financieringen (100 mio plus)
• Treasury, Cash en Credit Management
• Financieel Management
• Systemen en Procedures
• AO & IC
• Bankrelatie Beheer
• Independent Business Review (IBR)
• Cash Flow Forecasting en Werkkapitaal
• Valuta -,Rente – en Krediet Risico
• Management Rapportages
• Verzekeringen
• Pensioenen

Nederlandse banken en bedrijfsfinanciering

Sommige zaken veranderen niet snel en lijken cultureel diep geworteld in onze maatschappij. Ondanks de vele nieuwe initiatieven voor bedrijfsfinancieringen en de toegenomen interesse van buitenlandse partijen zijn de Nederlandse banken de belangrijkste partij voor bedrijfsfinanciering van ondernemend Nederland. De relatie tussen de banken en bedrijven is hecht en de kennis van de banken van

16 november 2015

Ondernemer en besluitvorming

Als er één aspect is dat een ondernemer typeert dan is het wel besluitvaardigheid. Maar hoe komt besluitvorming eigenlijk tot stand ? Volgens psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman en auteur van het boek Thinking fast and slow ontstaat besluitvorming door 2 processen. Het 1e proces is intuïtief en verloopt snel en volledig automatisch. Het 2e

28 oktober 2015

Contactformulier

Je naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam

Bericht