Nederlandse banken en bedrijfsfinanciering

Sommige zaken veranderen niet snel en lijken cultureel diep geworteld in onze maatschappij. Ondanks de vele nieuwe initiatieven voor bedrijfsfinancieringen en de toegenomen interesse van buitenlandse partijen zijn de Nederlandse banken de belangrijkste partij voor bedrijfsfinanciering van ondernemend Nederland. De relatie tussen de banken en bedrijven is hecht en de kennis van de banken van Nederlandse bedrijven en sectoren is groot. Nu de economie weer aantrekt zal de vraag naar bedrijfskredieten bij banken structureel toenemen. Het is voor banken van belang om met de beperkte kapitaalsmiddelen juiste keuzes te maken. Er kan echter ruis ontstaan in de communicatie tussen bedrijf en bank. De bank ontvangt tot haar frustratie niet de gewenste eenduidige informatie en tijdige signalen om het krediet te kunnen beoordelen. Anderzijds heeft de onderneming in een nieuwe groeifase verwachtingen van haar huisbankier die niet waargemaakt worden door de formele opstelling van de bank.

In zo’n geval van ruis kan een consultant of interim manager helpen om de onderlinge relatie te verbeteren door te zorgen voor adequate informatie aan de bank en een betere aansluiting op het verwachtingspatroon van de onderneming. Meer weten? Neem dan contact met ons op.