• waarde van je organisatie
 • engagement omhoog
 • productiviteit omhoog

hr3d, verhoog de waarde van je bedrijf

verbetering van performance, engagement en agility

De HR3D methode is in meerdere organisaties succesvol gebleken en wordt ook beschreven in het boek De Drie Dimensies van succes (auteur: Nico Verbaan). Met name moderne organisaties die een Agile manier van werken beogen, hebben baat bij deze aanpak. De effecten op de drie dimensies, te weten Performance, Engagement en Agility, zijn al vrij snel zichtbaar. De waarde van je organisatie neemt aantoonbaar toe. Duurzaam succes wordt echter pas behaald bij een programmatische aanpak.

Het programma neemt een jaar in beslag. Maar schrik niet, al eerder zijn positieve effecten in je organisatie merkbaar. In hoofdlijnen bestaat het programma uit:

* 4 management workshops
* maandelijks 4 uur persoonlijke coaching door de auteur van het boek
* een jaar persoonlijke, telefonische support met betrekking tot de uitvoering

De eerste workshop met het huidige management is een kickoffsessie waarin het model uitgelegd wordt en aan de hand van praktijkvoorbeelden ingezoomd wordt op het model. Hierin worden ook besproken de kernwaarden en de performance indicatoren. We gaan ervan uit dat de waarden en de indicatoren helder en gedeeld zijn. Mocht tijdens deze sessie blijken dat de waarden en de indicatoren niet helder en gedeeld zijn, dan zal hieraan een extra sessie worden gewijd.

De tweede workshop is een trial op basis van twee dimensies, namelijk Performance en Engagement. We nemen met het management alle medewerkers door gebruikmakend van de rode en groene kaarten. Onze ervaring is dat er bij sommigen discussie ontstaat en deze gebruiken we om de uiteindelijke, gedeelde normering met elkaar vast te stellen. Let op, de uitkomst van deze workshop wordt niet gedeeld in de organisatie. Het biedt echter al wel voldoende informatie om bijvoorbeeld in de belonings- en waarderingssfeer te kunnen differentiëren. Deze sessie leidt over het algemeen al tot zichtbare resultaten ten aanzien van performance en vooral engagement.

De derde workshop is een trial op basis van drie dimensies, dus ook met Agility erbij. Met de kennis en ervaring van de eerste workshop lijkt dit een herhaling van zetten, maar juist nu ontstaan nuances en verschuivingen in de uiteindelijke keuzes. Managers hebben wellicht ook al, met de kennis die ze nu hebben, nieuwe waarnemingen gedaan die hun eerdere mening hebben doen aanpassen.

De vierde workshop is de definitieve vaststelling van de drie dimensies voor alle medewerkers. De uitkomst van deze workshop wordt gedeeld met de individuele medewerkers en hebben bijbehorende consequenties, zoals in beloning en ontwikkeling. Dit geeft een extra druk op zorgvuldigheid, maar ook de angst van differentiëren is hier groter. Dit is een van de redenen om een HR3D workshop nooit eenmalig te doen. Want juist met de ervaring en het onderling gegroeide vertrouwen helpen managers elkaar onderling in het durven differentiëren.

Voor alle sessies geldt dat we de data kunnen aanpassen aan jullie behoefte en/of jaarcyclus.

In de maandelijkse coaching spreekt Nico Verbaan 1 op 1 met de HR manager of een MT lid om de zaken door te nemen waar jullie tegenaan lopen. Hij helpt je met de maatregelen die je kunt nemen om HR3D op een prettige en zorgvuldige wijze te laten verlopen.

Meer info

Opbrengsten

Allereerst neemt de productiviteit van je organisatie toe. Daarnaast ontstaat er een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gemakkelijker durven uiten en meer initiatief nemen. Medewerkers die minder goed presteren of passen worden zich hiervan bewust en veelal leidt dit tot het zoeken naar ander werk. Omdat de trots in de organisatie toeneemt heeft dit programma een positief effect op de werving van nieuwe medewerkers uit het netwerk van eigen personeel, hetgeen veel wervingskosten bespaart. De duidelijkheid die medewerkers wordt gegeven in dit programma over de mate waarin ze passen binnen de organisatie, heeft als bijkomend effect dat enkelen een andere werkgever zullen zoeken. In die gevallen wordt bespaard op de transitievergoedingen.

Investering

HR3D is een moderne add-on op je bestaande HR beleid. Het is bij meerdere organisaties met succes toegepast. We hebben gekozen voor een jaarprogramma, omdat het losknippen van de verschillende onderdelen een negatief effect heeft op de borging en de duurzaamheid van deze methode.

Het intellectual property van HR3D ligt bij Nico Verbaan. Na het programma, zoals hierboven beschreven, ben je vrij om deze methode te blijven gebruiken.

Het HR3D programma, zoals hierboven beschreven, vergt een financiële investering die afhankelijk is van de grootte (en daarmee complexiteit) van je organisatie. Bij een entiteit of bedrijfsomvang van 50 – 100 medewerkers bedraagt de investering voor dit jaarprogramma EUR 16.000.

Voor meer informatie, stuur me een bericht op nico@succesmkb.nl

Klik hier voor contactgegevens

  Contactformulier

  Je naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Bedrijfsnaam

  Bericht