Waar wereldwijd de kansen liggen

Kansen zien en grijpen is een bekende Nederlands cliché. Maar net als alle andere clichés is ook deze waar. Het is al niet eenvoudig om de kansen te zien die om de hoek liggen, maar het spotten van de kansen als je met jouw product of dienst de landsgrenzen over wil is vele malen lastiger. Vanaf nu als ik product schrijf bedoel ik het product en/of de dienst. Voor de leesbaarheid van deze blog voeg ik ze samen.

Er zijn wereldwijd 195 erkende onafhankelijke staten. Dat zijn minimaal 195 markten. Aanzienlijk meer waarschijnlijk, omdat veel landen in omvang zo groot zijn dat je ze niet als één markt kan benaderen.

Het spotten van je kansen begint bij het goed in kaart hebben van jouw product. Uiteraard begint dit bij wat het product is. Een gedetailleerde omschrijving van het product en de functies. Veel belangrijker echter is wat het product voor de klant doet. De vraag wat levert het de klant op is daarbij essentieel. Op basis daarvan kom je tot de unieke verkoopargumenten voor jouw product. Dit zijn die specifieke eigenschappen die jouw product doet onderscheiden van de producten van concurrenten. Eén, twee maximaal drie eigenschappen waarvan klanten zeggen dat dit de reden is waarom ze het product kopen. Meer eigenschappen is onwaarschijnlijk. Dat zou betekenen dat jouw concurrentie geen bestaansrecht heeft. En toch … ze bestaan.

Om deze eigenschappen te kunnen benoemen zal je jouw klant, jouw doelgroep(en), goed moeten kennen. Hoe meer je weet van jouw (potentiële) klanten hoe beter je de unieke verkoopargumenten kunt aantonen. Belangrijker nog, hoe beter je jouw klant kent hoe beter je ze kan bereiken.

Breng jouw doelgroep(en) in kaart. Hoe gedetailleerder hoe beter. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar gaan ze heen? Hoe zien ze eruit? Als je ze in gedachten voor je ziet bn je goed op dreef. Om dit profiel zo scherp mogelijk te maken kan je aan een aantal eigenschappen denken. Wat verdienen ze? Wat is hun opleidingsniveau? Hoe oud zijn ze? Waar leven ze? Waar werken ze? Wat voor hobby’s hebben ze? Wat stemmen ze? Ga zo maar door. Bedenk de aspecten die voor jouw product belangrijk zijn.

De kansen liggen daar waar de door jou unieke verkoopargumenten het hardst nodig zijn en/of waar de door jou omschreven doelgroep voldoende aanwezig is.

Laat ik dit illustreren met een voorbeeld. Een klant van mij levert accusystemen waarbij in woningen, maar ook in kleine bedrijven, energie wordt opgeslagen die weer wordt gebruikt op momenten dat de centrale stroomtoevoer stokt. Het unieke verkoopargument van deze klant is; “continuïteit in de stroomvoorziening”. Vervolgens ging hij op zoek waar de stroom het meeste uitvalt. Al gauw kwam hij erachter dat dit geregeld het geval is in veel Afrikaanse landen. Nu levert hij aan particulieren en bedrijven in een aantal West-Afrikaanse landen.

Als je jouw product en klant in kaart hebt, struin dan de wereld af op zoek naar de kansen. Je zou kunnen beginnen met behulp van een heel handige app NLExporteert te downloaden via http://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/nl-exporteert-app/ of via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht