Winst versus Cash

geld

Het begon allemaal in de jaren 90 van de vorige eeuw. De nationale toezichthouder in de VS (SEC) was van mening dat beleggers geholpen moesten worden met het vergelijken van jaarwinsten van beursgenoteerde bedrijven.

De SEC gaf het platform van accountants (FASB) opdracht om richtlijnen op te stellen voor een eenduidige boekhoudkundige vaststelling van de nettowinst in de jaarrekening. Deze richtlijnen zijn vervolgens verplicht gesteld voor alle beursgenoteerde bedrijven in de VS. De principes van de FASB richtlijnen (algemeen geaccepteerde boekhoudkundige richtlijnen, GAAP) zijn ook gemeengoed geworden voor de jaarrekeningen van niet-beursgenoteerde bedrijven. Inmiddels ook toegepast in Nederland (RJ) en wereldwijd (IAS).

Standaardregels zijn belangrijk en moeten gevolgd worden om, in overleg met de accountant, een juiste jaarrekening op te stellen. Echter de boekhoudkundig vastgestelde jaarwinst is niet per definitie ook goede management informatie. De winst is gebaseerd op een “voorzieningen boekhouding” en zit vol met verwachtingen en aannames die niet zeker zijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van pensioenvoorzieningen, afschrijvingen, daadwerkelijke investeringen en nog te ontvangen omzet. Een beter sturingsmechanisme is de vrij beschikbare cashflow. Uiteindelijk gaat het er om wat onder aan de streep aan cash daadwerkelijk beschikbaar is.

  • Dat is ook de belangrijkste informatie voor financiers van zowel vreemd vermogen als eigen vermogen.
    De financiers van vreemd vermogen willen weten òf en wanneer de onderneming de rente en aflossingen terug kan betalen op basis van de gegenereerde cash.
  • De financiers van eigen vermogen willen weten of de investering voldoende rendement oplevert in vergelijking met alternatieve rendementen zoals beleggingsfondsen, obligaties, spaarrekeningen. Al deze alternatieve rendementen worden berekend op basis van cash.

Sturen op cash is dus van belang. Dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks wil je niet alleen de gegenereerde omzet, marge en kosten weten maar ook de gegenereerde cash en het gebruik van het geïnvesteerde vermogen. Niet voor niets meent Warren Buffet dat de echte waarde van een onderneming bepaald wordt door de totale verwachte verdisconteerde netto cashflow.

Wil je meer inzicht hebben in het sturen op cash ? Neem dan contact op voor een afspraak.